1395 Yılı İran Ekonomisine Bakış

EKONOMİ 28.03.2017
Murat Aslan Ekonomi Koordinatörü

Çalışmamızın amacı İran’da 1395 yılında meydana gelen önemli (olumlu ve olumsuz) ekonomik gelişmeler hakkında bir değerlendirme yapmaktır. Nükleer anlaşmanın aşırı iyimser bir çerçevede sunulması nedeniyle, anlaşma sonrasında İran ekonomisinin çok ciddi bir ivme yakalayacağı beklentisi oluşmuştu. Oysaki sonuç beklenilen düzeyde olmadı. 1395 yılında İran ekonomisi %6 civarında bir büyüme performansı göstereceği tahmin ediliyor. 1390-1394 arası dönemde İran ekonomisinin içinde bulunduğu resesyon nedeniyle gösterdiği kötü performans düşünüldüğünde 1395 yılı için %6’lık büyüme oldukça iyi. Ancak %6’lık büyüme ağırlıklı olarak petrol gelirlerindeki artıştan kaynaklanıyor. Petrol dışı sektörlerde büyüme oranı %1’ler seviyesinde. İran’da 20 yıldan daha uzun bir süredir ilk kez enflasyon %10’nun altına düştü. 1395 yılında meydana gelen diğer bir olumlu gelişme, Airbus ile yapılan anlaşma kapsamında İran’a ilk uçak tesliminin yapılmasıdır. Bunların yanında doğrudan yabancı yatırımlarda hissedilir bir artışın olması yine ekonomik anlamda diğer bir müspet gelişme. Bu olumlu gelişmelerin aksine 1395 yılında bazı olumsuz gelişmeler de yaşandı. İran’da işsizlik sorunun giderek derinleşmesi ve ayrıca çevre sorunlarının giderek kötüleşmesi bu bağlamda iki olumsuz örnektir. 1395 yılının yaz aylarında Ruhani hükümeti ile Mali Eylem Görev Gücü arasında terörün finansmanı ve kara para aklanmasının önlenmesi amacıyla yapılan görüşmeler nedeniyle İran şahin kanadı ile Ruhani hükümeti arasında iplerin gerildiğini gözlemledik.

İran ve Türkiye Turizm İlişkileri

Ceyhun Can Özcan

Bu analiz, İran’ın hangi özelliklerinin Türkiye turizmi için potansiyel oluşturduğu, bu potansiyelin avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin neler olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Erdoğan'ın İran Ziyareti ve 4 Ekim Ekonomik Kararları

Murat Aslan Merve Çakır

4 Ekim 2017’de Tahran’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin iktisadi münasebetlerinin geliştirilmesi amacıyla bazı somut adımlar atılması gerektiğini söylemiştir.