Öz Geçmiş

2015 yılında Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Ekonomi Politiği ana bilim dalında “Afganistan’ın Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapısının Analizi (1973-1992)” adlı tezini savunarak yüksek lisans derecesini aldı. Hâlihazırda Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmalar Enstitüsü Genel Türk Tarihi bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.

Yayınları

Yayınları

Yayınları