Öz Geçmiş

Doktorasını Bağdat Üniversitesi Sosyoloji bölümünden alan Ali Tahir el-Hammud Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Siyasi Sosyoloji Profesörü olarak görev yapmaktadır. El-Hammud araştırmalarında devlet inşası, ulus, kimlik ve siyasal İslam konularına ağırlık vermektedir.