Öz Geçmiş

1987 yılında Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun oldu. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünde yüksek lisans öğrenimini ve 2002 yılında Ankara Üniversitesinde “Ahmedî’nin Farsça Eserleri -Tenkitli Metin-İnceleme-Tercüme ve İndeks” teziyle doktorasını tamamladı. 2012 yılında Fars Dili ve Edebiyatı alanında Doçent unvanı alan, Fars Edebiyatı, İran’da Türk Lehçelerinin öğretimi, Selçuklu Tarihi ve Tasavvuf gibi konularda çalışan ve halen Selçuk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı olan Ali Temizel, Farsça, Almanca ve Arapça bilmektedir.

echo 'test';