Öz Geçmiş

Azam Ahmedi lisans ve yüksek lisans eğitimini İran’ın Zencan kentindeki Zencan Azad Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde tamamladı. Doktora derecesini Türkiye'de İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde “İran ve Türkiye'de Modern Devletin İnşası ve Din Adamlarının Etkisi” başlıklı teziyle aldı.