Basın Bildirisi

Uluslararası Kuzey Afrika, Türkiye ve İran’da Süreklilik ve Değişim Sempozyumu

12.04.2017
Editör Editör

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) ilk uluslararası sempozyumunu icra ediyor.

2016 yılında kurulan İran Araştırmaları Merkezi (İRAM), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBU) ile birlikte bölgenin siyasi, sosyal, iktisadi ve güvenlik sorunlarının ele alınacağı uluslararası bir sempozyum düzenliyor.  20-22 Nisan 2017 tarihleri arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Gazze Caddesi Etlik Yerleşkesi Konferans Salonunda düzenlenecek “Uluslararası Kuzey Afrika, Türkiye ve İran’da Süreklilik ve Değişim” Sempozyumunda Cezayir, Fas, Mısır, Libya, Tunus, Sudan, Moritanya, Türkiye, İran ve Avrupa’dan bölge hakkında bilgi sahibi olan ve bölgenin sorunları üzerine çalışmalar yapan seçkin bilim insanları, yazarlar, diplomatlar ve siyasetçiler katılacaklar. Soğuk Savaşın sona ermesinin ardından ivme kazanan küreselleşme süreci ile dünyada ekonomik ve siyasi olarak ciddi bir değişim, dönüşüm süreci başlamıştır.  11 Eylül Terör saldırıları ve sonrasında artan uluslararası terörizm nedeniyle güvenlik stratejileri sil baştan yeniden tanımlanmaya başlanmıştır. 2000 yılı sonrasında güçlü devletler çıkarlarını korumak için geleneksel devlet ittifakı dışında arayışlara girmişlerdir. Bu ülkeler çıkarlarını korumak amacıyla devlet-dışı aktörleri (ve terör örgütlerini) siyasi araç olarak sıcak çatışma alanlarında kullanmışlardır. Orta Doğu toplumları genç nüfusun çoğunlukta olduğu ülkelerdir ve devletlerin izledikleri ekonomik ve siyasi politikalar gençlerin ihtiyaçlarına cevap verememesinden dolayı bu ülkelerde işsizlik, fakirlik, göç ve terör gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.   Tunus’ta demokrasi ve iyi yaşam arayışı için patlak veren ve daha sonra Libya, Mısır, Ürdün, Cezayir, Yemen, Suriye ve Irak’a yayılan ve büyük umutlar atfedilen Arap Baharı bu ülkelerde çok farklı yönlerde ilerlemiştir. Devrim süreci Tunus’ta reforma, Mısır’da darbeye ve Libya’da iç savaş dönüşmüş, Moritanya ve Cezayir’de ciddi bir etki yaratmamış ve Fas’ta kısmi bir reform süreci ile atlatılmıştır. İç savaş yaşanan yerlerde çatışmalar çok şiddetli olmuş ve yüzbinlerce insanın ölümüne ya da bunların başka ülkelere veya başka bölgelere göç etmelerine neden olmuştur. Başta Suriye olmak üzere Yemen ve diğer ülkelerde devlet-dışı aktörler eliyle yürütülen silahlı mücadele (vekalet savaşları) uluslararası boyut kazandığı için Kuzey Afrika ve Orta Doğu’nun geleceği hem iç mücadelelerden ve hem de dış müdahalelerden etkilenecektir. Çin ve Hindistan’ın yükselişi, Brexit, Trump’ın seçilmesi ve Avrupa’da aşırı sağın yükselişi küresel sistemde meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeler tüm dünyada olduğu gibi bizatihi İran, Türkiye ve Kuzey Afrika ülkelerinde de hissedilmektedir. Bu ortamda hem kendi iç ekonomik, siyasi ve sosyal dinamikleri hem de bölgede iddialı politikaları ile bölge gelişmelerine etkisi olan İran’ın bu resimdeki yeri çok önemli hale gelmiştir. Aynı şekilde hem bu gelişmelerin Türkiye’ye etkisi hem de Türkiye’nin bölge gelişmelerine etkisi söz konusudur. Bölge ülkeleri bir yandan bu değişimi iyi anlamaya çalışmakta ve diğer taraftan da bu değişimin neden olacağı sorun ve fırsatları dikkate alarak yeni arayışlar ve yeni politikalar üretmeye çabalamaktadırlar. Küresel ve bölgesel değişim/dönüşüm süreçlerini dikkate alarak İRAM ve AYBU tarafından düzenlenen sempozyumun amacı: Kuzey Afrika ülkeleri, İran ve Türkiye bağlamında ekonomi, siyaset, sosyoloji ve güvenlik alanlarında meydana gelen değişim/dönüşüm süreçleriyle ilgili araştırmaları yapan akademisyenlerin, bölge uzmanlarının ve ilgililerin bir araya getirilmesi ve hem birbirleri hem de kamuoyu ile bilgi ve fikir alışverişinde bulunmaları için özgür ve etkili bir platform oluşturulmasıdır.  Bu bağlamda sempozyumda; İran-Arap ilişkileri, İran-Türkiye ilişkileri, Türkiye-Kuzey Afrika ülkeleri ilişkileri, güvenlik, ekonomi, sosyoloji, medya, çevresel sorunlar, terörizm, sosyal güvenlik, genç işsizliği ve beyin göçü gibi son derece önemli konular sayıları 200’e yakın araştırmacı tarafından ele alınacaktır.  Sunulacak çalışmalar bölgenin durumunu ve geleceğinin nasıl şekilleneceğinin anlaşılmasına yardımcı olacak ve siyasetçilere ışık tutacaktır.

Saygılarımızla, Prof. Dr. Ahmet Uysal İRAM Başkanı

 

Tarih: 20-22 Nisan 2017
Yer: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Milli İrade Yerleşkesi Rektörlük Konferans Salonları Ayvalı Mah. Gazze Cad. No: 7 Etlik-Keçiören / Ankara

 

Haftalık Basın Özeti 28 Haziran - 4 Temmuz 2020

Editör

İran basınında geçtiğimiz hafta öne çıkan haberler

Haftalık Basın Özeti 21-27 Haziran 2020

Editör

İran basınında geçtiğimiz hafta öne çıkan haberler