Besic: İran’da İstisnai Bir Güvenlik Birimi

Besic-i Mustazafin (Ezilenlerin Savunma/Direniş Gücü) yapılanması, 1979 İran İslam Devrimi sürecinde kurumsal ve motivasyonel kökleri oluşmuş olan bir yapılanmadır.

Farklı siyasal rejimler ve bunların güvenlik algıları, birbirleri ile ilişkili ve aynı zamanda birbirleri ile etkileşen olgulardır. Her siyasal rejim tipi, iktidarın felsefi ve hukuki olarak dayandığı temeller, iktidarın değişim biçimi ve yolu gibi başat kriterler düzleminde şekillenmekte ve nitel bir farklılığa kavuşmaktadır. Siyasal rejimlerin sahip oldukları bu ayırt edici nitelikler, doğal olarak söz konusu rejimin geçerli olduğu ülkenin güvenlik algısı, anlayışı ve modeline de yansımaktadır. Buna göre siyasal rejim tipinin ulus/halk, lider veya ideoloji merkezli temellerden hangisine sahip olduğunun tespit edilmesi, söz konusu ülkenin güvenlik algısı ve yapılanmasının da ana kodlarını ortaya koymaktadır.

...


Bu rapor ilk defa İRAMONİT'in 11. sayısında yayımlanmıştır. Kurumsal iş birliği talepleriniz için info@iramcenter.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Paramiliter, Devrim, Besic

2. Karabağ Savaşı ve İran: Stratejik İletişim Perspektifi

Çağatay Balcı Kenan Aslanlı

2020 yılında gerçekleşen 2. Karabağ Savaşı bölgesel aktörler açısından, konjonktür değişimi ve yeni bir jeopolitik durumun oluşum süreci olarak değerlendirilmiştir.

PYD/YPG’de İran Etkisi

Çağatay Balcı

2000’li yılların başında, terörist başı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının ardından PKK içinde başlayan yeni örgütsel vizyon belirleme çabaları, örgüt içerisinde derin bir ayrılık ve ihtilaf tablosunun ortaya çıkmasına yol açmıştır.