Besic: İran’da İstisnai Bir Güvenlik Birimi

Çağatay Balcı Araştırmacı, Güvenlik Çalışmaları

Besic-i Mustazafin (Ezilenlerin Savunma/Direniş Gücü) yapılanması, 1979 İran İslam Devrimi sürecinde kurumsal ve motivasyonel kökleri oluşmuş olan bir yapılanmadır.

Farklı siyasal rejimler ve bunların güvenlik algıları, birbirleri ile ilişkili ve aynı zamanda birbirleri ile etkileşen olgulardır. Her siyasal rejim tipi, iktidarın felsefi ve hukuki olarak dayandığı temeller, iktidarın değişim biçimi ve yolu gibi başat kriterler düzleminde şekillenmekte ve nitel bir farklılığa kavuşmaktadır. Siyasal rejimlerin sahip oldukları bu ayırt edici nitelikler, doğal olarak söz konusu rejimin geçerli olduğu ülkenin güvenlik algısı, anlayışı ve modeline de yansımaktadır. Buna göre siyasal rejim tipinin ulus/halk, lider veya ideoloji merkezli temellerden hangisine sahip olduğunun tespit edilmesi, söz konusu ülkenin güvenlik algısı ve yapılanmasının da ana kodlarını ortaya koymaktadır.

...


Bu rapor ilk defa İRAMONİT'in 11. sayısında yayımlanmıştır. Kurumsal iş birliği talepleriniz için info@iramcenter.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Paramiliter, Devrim, Besic

İran’ın Güvenlik Doktrinindeki Değişim ve İran-Azerbaycan Gerilimi

Çağatay Balcı

Uzun yıllar boyunca “Şii Hilali” stratejisi ile hareket eden İran, bugün gelinen noktada kendi açısından risk ve tehdit hilali ile karşı karşıya kalmıştır.

İran’ın Kuzey Irak’taki Operasyonu ve Taktiksel Değişimleri

Çağatay Balcı

İran’ın söz konusu taktiksel değişimi nihai olarak Türkiye’nin, Irak’ın kuzeyindeki terörle mücadele harekâtlarına yönelik karşıt tutumun sonuçsuz kalması dolayısıyla gelişmektedir.