Besic Kadın Kollarının İran Sosyopolitik Yaşamındaki Rolü

Humeyni’nin 26 Kasım 1979 tarihli talimatıyla “Ulusal Besic Teşkilatı” adı altında kurulan Besic Teşkilatı, İran-Irak Savaşı’nın başlamasıyla birlikte gönüllülere askerî eğitim başta olmak üzere örgütlenme konusunda öncülük etmiştir.

İran’da siyasal sistemin muhafızları arasında Besic Teşkilatı oldukça bilinen bir oluşumdur. Besic denilince akla genellikle silahlı genç erkek kadrolar gelmektedir. Oysa Besic kollarının kadın üyeleri de oldukça aktiftir. Bir başka yanılgı noktası da Besic güçlerinin sadece güvenlik merkezli bir örgütlenme olarak görülmeleridir. Oysa Besic sadece güvenlik merkezli bir örgütlenme veya muhaliflere baskı kuran bir güç değildir. Aynı zamanda çeşitli sosyal projelere de katılmaktadır. Bu sosyal faaliyetler arasında; İran aile yapısının ve aile ahlakının korunması, evlilik sürecinde gençlere yardım edilmesi, bazı meslek edindirme kurslarının açılması gibi faaliyetler de sayılabilir. Bu tür sosyal faaliyetler, İran açısından yalnızca toplumsal geleneklerin yaşatılması için değil; jeopolitik/jeostratejik güç odağı olabilmek için de gerekli görülmektedir. Örneğin son yıllarda nüfus artış hızının düşmesi, İran liderleri tarafından tersine çevrilmeye çalışılmaktadır. Bu amaç için de Besic’in özellikle kadın kolları; gençleri evlilik, aile kurma ve çocuk sahibi olma konusunda teşvik eden çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmada, Besic Kadın Kolları ve bu kadınların sosyal, kültürel ve politik faaliyetleri incelenecektir. 

...

Besic Kadın Kolları, Besic Teşkilatı, Katılım Motivasyonu, Siyasi Katılım, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

İran’daki Düşünce Kuruluşlarının Rusya-Ukrayna Savaşı’na Bakışı

Ahmad Jawid Türkoğlu

İran’daki düşünce kuruluşlarında çıkan analizlerin, Rusya-Ukrayna arasındaki sorunları; tarihsel, psikolojik ve ideolojik boyutlarıyla değil, genel olarak reelpolitik boyutuyla ele aldığı görülmektedir.

İran’da Müçtehit Olma Zorunluluğu Olan Makamlar

Ahmad Jawid Türkoğlu

İran yasaları 99 makam sahibinin müçtehit olmasını şart koşmaktadır. Anayasada belirtilen 10 makamın mutlak müçtehit, diğer yasalarda belirtilen makamların mütecezzi müçtehit olması gerekmektedir.