Bir Var İdi, Bir Yok İdi!: Tebriz Türk Masalları Üzerine Bir İnceleme

Dr. Turgay Şafak, Dr. Seçkin Sarpkaya