Bir Var İdi, Bir Yok İdi!: Tebriz Türk Masalları Üzerine Bir İnceleme

Genel Etkinlikler ETKİNLİK PROGRAMI
Google Takvime Ekle Tarihi: 02.06.2021 Saati: 21:00-22:00 Yeri: Çevrim içi
Katılımcılar Dr. Seçkin Sarpkaya
Konumu

Dr. Seçkin Sarpkaya’nın “Bir Var İdi, Bir Yok İdi: Tebriz Türk Masalları Üzerine Bir İnceleme” başlıklı kitap sunumu, İRAM İstanbul tarafından 2 Haziran 2021 Çarşamba saat 21.00’de çevrim içi gerçekleştirilecektir. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünde öğretim görevlisi olan Sarpkaya’nın sunumu, İRAM Youtube kanalından canlı takip edilebilecektir.

Sarpkaya, İran’ın Tebriz şehrinde yaptığı saha çalışmasına dayanan kitabında seksen masalı; bağlam, yapı ve içerik ile işlev nitelikleri bakımından incelemektedir. Yazar, ilk bölümde bizzat derlediği ve daha önce derlenmiş masalları bağlam özellikleri açısından incelemektedir. İkinci bölümde masal metinlerinin yapı ve içerik özelliklerini ele almaktadır. Üçüncü bölümde ise masalların işlev özelliklerine odaklanmaktadır. Sarpkaya, kitabın metinler kısmında incelenen masallardan elli metinlik bir seçkiyi de Türkiye Türkçesiyle birlikte sunmaktadır.