Cask Limanının Stratejik Önemi

EKONOMİ 03.03.2022
Yasir Rashid Araştırmacı, Ekonomi

Umman Denizi'nde Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki jeopolitik konumu ile Cask Limanı; ekonomi, enerji güvenliği ve askerî-güvenlik açısından İran için stratejik önem taşımaktadır.

Sanayi Devrimi’nden bu yana, kalkınma ve ekonomik büyüme açısından devletler için limanların önemi giderek artmıştır. Hâlihazırda yüksek hacimli serbest uluslararası ticaret ile limanlar, ülkelerin siyasetinde ve ekonomisinde kritik bir rol oynamaktadır. Son istatistiklere göre dünya ticaret hacminin yaklaşık %80’i ve toplam küresel ticaretin %70’inden fazlası, deniz taşımacılığı ile dünyadaki farklı limanlar üzerinden gerçekleştirilmektedir (UNCTAD, 2018). Bu açıdan limanların farklı ülkelerin kalkınma süreçlerinde hayati bir role sahip olduğu söylenebilir.

Güneyde Basra Körfezi ve Umman Denizi, kuzeyde Hazar Denizi ile toplam yaklaşık 2.700 km uzunluğunda deniz sınırına sahip olan İran, deniz taşımacılığını ve ticari limanlarını geliştirerek petrol ve petrol dışı ürünler için ticaret ve ihracat yollarını daima çeşitlendirmeye çalışmıştır. Ülkenin ana ulaşım kapıları olarak bilinen ticari limanlar, İran’ın dış ticaretinde önemli bir paya sahiptir. İran Liman ve Denizcilik Örgütüne göre İran’ın dış ticaretinin yanı sıra ulusal ve yerel ekonomisinde hayati ve yeri doldurulamaz bir rol oynayan limanlar aracılığıyla ülkenin dış ticaret mallarının %85’inden fazlasının nakliyatı gerçekleşmektedir.

...

Cask Limanı, Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi, Jeopolitik, Çin-ABD Rekabeti

İran-Çin Arasındaki 25 Yıllık Anlaşma’da Son Durum

Yasir Rashid

Viyana görüşmeleri sürecinde devam eden belirsizlik ve bölgede yaşayan gelişmeler, İran ile Çin arasındaki 25 Yıllık Kapsamlı İş Birliği Anlaşması’nın uygulanmasını yavaşlatabilir.

İran’ın Takas Ticareti Macerası

Yasir Rashid Birkan Kemal Ertan

Viyana görüşmeleriyle yaptırımlar üzerindeki denetim gevşese de son aylarda İran, petrol ticaretini sürdürmek amacıyla takas mekanizmasını kullanmaktadır.