Devrimin 39. Yılında İran Paneli 22.2.2018

Prof. Dr. Kudret Bülbül, Dr. Hakkı Uygur, Prof. Dr. Murat Aslan, Yrd. Doç. Dr. Bayram Sinkaya

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve İRAM'ın işbirliği ile düzenlenen "Devrimin 39. Yılında İran" panelinin moderatörlüğünü AYBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret Bülbül yaptı.  İRAM Başkan Vekili Dr. Hakkı Uygur, AYBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Aslan ve AYBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bayram Sinkaya konuşmacı olarak katıldılar.