Devrimin 40. Yılında İran Paneli 2. Oturum

Dr. Gülriz Şen, Dr. Hakkı Uygur, Prof. Dr. Murat Aslan, Dr. Bayram Sinkaya

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve İRAM'ın iş birliği ile düzenlenen "Devrimin 40. Yılında İran" panelinin ikinci oturumu.