Dicle ve Fırat Nehirleri Bağlamında Su Kaynakları Sorunları

Prof. Nadhir el-Ensari, Deniz Caner