DIŞ POLİTİKA

DIŞ POLİTİKA

İran’da Sıcak Yaz

Hakkı Uygur

İran’ın devrimci ideolojisi ve devlet yapısı düşünüldüğünde ABD tarafından dayatılan şartların kabul edilmesinin ülkede adı konulmamış bir rejim değişikliği anlamına geleceği açık.

DIŞ POLİTİKA

İran’ı Kuşatma Politikasının Esnek Hukuku

Abumohammad Asgarkhani

Kuşkusuz bu esnek hukuk dizisinin en göze çarpan ve öne çıkan özelliği güvenlik alanındaki hedefidir ki bunun merkezinde de DMO’nun tasfiyesi bulunmaktadır.