Dünden Bugüne Şiilik #4

Peyman Eshaghi

Peyman Eshaghi'nin sorumluluğunda  gerçekleştirilen "Dünden Bugüne Şiilik" atölye çalışması dördüncü ders.