Dünden Bugüne Şiilik #5

Peyman Eshaghi

Peyman Eshaghi'nin sorumluluğunda  gerçekleştirilen "Dünden Bugüne Şiilik" atölye çalışması beşinci ders.