Dünya Tarihinde İran

Genel Etkinlikler ETKİNLİK PROGRAMI
Google Takvime Ekle Tarihi: 09.05.2022 Saati: 15:00-16:30 Yeri: İRAM Ankara Toplantı Salonu
Katılımcılar Prof. Dr. Richard Foltz
Konumu

Concordia Üniversitesi Disiplinlerarası Toplum ve Kültür Çalışmaları Merkezi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Richard Foltz, İslam öncesi İran kültür ve medeniyeti üzerine çalışmaları yürüten bir akademisyendir. İpek Yolu dinleri ve Antik İran’da dinî inanışlar Foltz’un uzmanlık alanıdır. Şimdiye kadar alanına ilişkin 10’dan fazla kitap ve yaklaşık 100 makale yayımlamıştır. Çalışmaları başta Türkçe ve Farsça olmak üzere pek çok dile tercüme edilmiştir. Aynı zamanda Türkiye İran Araştırmaları Dergisi’nin Danışma Kurulu üyesi olan Foltz, İran Araştırmaları Merkezinin Ankara’daki hizmet binasında, Türkçeye çevrilen son kitabına (Iran in World History – İran Tarihi) ilişkin yüz yüze bir konferans gerçekleştirecektir.