EKONOMİ

EKONOMİ

Özel Amaçlı Ödeme Sistemi ABD Yaptırımlarının Baskısını Hafifletebilir mi?

Merve Çakır

AB, İran'ın uluslararası pazarda başta petrol ve petrol ürünlerinin satışı gelmek üzere ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için özel amaçlı bir mekanizmanın ihdas edileceğini duyurdu.

EKONOMİ

Yabancı Sermaye Çıkışı İran Ekonomisini Nasıl Etkiler?

Merve Çakır

Yaptırımların yürürlüğe gireceği tarihin yaklaşması, İran’da yüksek bütçeli yatırım yapan Avrupalı şirketlerin birbiri ardına faaliyetlerini durdurma kararlarını piyasalara duyurmasıyla sonuçlandı.