EKONOMİ

EKONOMİ

Yabancı Sermaye Çıkışı İran Ekonomisini Nasıl Etkiler?

Merve Çakır

Yaptırımların yürürlüğe gireceği tarihin yaklaşması, İran’da yüksek bütçeli yatırım yapan Avrupalı şirketlerin birbiri ardına faaliyetlerini durdurma kararlarını piyasalara duyurmasıyla sonuçlandı.

EKONOMİ

Ekonomi Eksenli Güç Mücadelesi

Merve Çakır

Ekonomik sorunların aşılamaz hâle geldiği bir dönemde yönetimin reformist ve muhafazakâr elitler arasında bir siyasi çekişmeye sahne olması İran halkını, ülke dışında yaşanan olaylardan daha fazla etkileyecektir.