Öz Geçmiş

2017 yılında Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine başladı. Halihazırda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce, orta seviyede Farsça bilmektedir. Başlıca ilgi ve çalışma alanları Ortadoğu, İran, Uluslararası İlişkiler Teorileri ve feminizmdir.

Yayınları

Yayınları