Farsça Tarihî Metinler IV (Kaçarlar)

Farsça Tarihî Metinler IV (Kaçarlar)

Dr. Ali Rıza Mukaddem moderatörlüğündeki Farsça Tarihî Metinler IV atölyesi 10 Eylül-31 Aralık 2021 tarihleri arasında İRAM İstanbul bünyesinde gerçekleştirilecektir. Onuncu yüzyıldan yirminci yüzyıla dek devam eden bin yıllık süre zarfında yazılan Farsça tarihî metinlerin dört dönemde inceleneceği atölye serisinin dördüncüsünde Kaçarlar dönemi baz alınacaktır. Atölyede söz konusu dönemlerde kaleme alınan on altı önemli eser (Târih-i Muhammedî, Meâsir-i Sultanî, Eksîrü’t-tevârih, Târih-i Nev, Ravzatü’s-safâ-yı Nâsırî, Nâsihu’t-tevârih, Hakâyiku’l-ahbâr, Hâtırât-ı Nâsıreddin Şah, Âyine-i Sikenderî, Efdalü’t-tevârih, Müntahabü’t-tevârih, Mir’âtü’l-vakâyi, Sefernâme-i Muzaffereddin Şah, Tarih-i Mes’ûdî, Ahbâr-ı Meşrûtiyet, Târih-i Bîdârî-i İrâniyân) incelenecektir.

Katılımcılardan Farsça metin okuyabilme yeterliliği beklenen atölyenin dördüncü ve son dönemi on altı hafta sürecektir. Her biri üç saat süreli on altı oturum şeklinde planlanan atölye, cuma günleri 18.00-21.00 saatleri arasında Zoom programı üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecektir. Başvuruda bulunanların atölyeye düzenli katılım sağlamaları beklenmektedir.

Başvurular 2-7 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak, başvuru sonuçları 8 Eylül 2021 Çarşamba günü e-posta yoluyla başvuru sahiplerine iletilecektir. Kontenjan sınırlıdır.

Atölyeye katılım ücretlidir. Başvuru formu için lütfen tıklayınız.

Detaylı bilgi ve sorularınız için: iramistanbul@iramcenter.org

Google Takvime Ekle
Etkinlik Tarihi:   10/09/2021
Etkinlik Saati:   18:00
Etkinlik Bitiş Tarihi:   31/12/2021