Öz Geçmiş

Küçük, Kastamonu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesidir. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamlayan Küçük, 2011 yılında “Türkiye- Finlandiya İlişkileri (1917-1980)” başlıklı tezle aynı üniversiteden yüksek lisans derecesini, 2016’da tamamladığı “Türkiye-İsveç İlişkileri (1914-1938)” başlıklı tezle de Ankara Üniversitesinden doktora derecesini almıştır. 2011 yılında Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Arşivinde araştırma yapan Küçük, 2012 yılında İngiltere’de 2013 yılında ise İsveç’te misafir doktora öğrencisi olarak bulunmuş ve bu süre zarfında İsveç Ulusal Arşivi (Riksarkivet) ile Askerî Arşivde (Krigsarkivet) araştırmalar yapmıştır. 2016’da Kastamonu Üniversitesi İİ BF Uluslararası İlişkiler Bölümüne öğretim üyesi olarak atanan Küçük’ün İskandinav ülkeleri ve Türk dış politikasına ilişkin yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır.