دیدگاه

زمان به ضرر ایران می گذرد

مراد اصلان 02.12.2019

ایران سعی خواهد کرد اوضاع داخل کشور را مدیریت کند و از سوی دیگر در بیرون از کشور دست به اقداماتی خواهد زد تا دیگر کشورها را از اقدام برعلیه آن باز دارد.

جامعه - فرهنگدیدگاه

رشد ملی گرایی و روز کوروش کبیر

امید باشار 26.11.2019

به نظر می رسد بحث بر سر شخصیت و میراث کوروش بیش از آنکه مورد بررسی مورخان باشد، مورد توجه جامعه شناسان و سیاستمداران خواهد بود.

سیاست خارجیدیدگاه

کمیته قانون اساسی سوریه؛ مشکلات و چالشها

محمد عبدالمجید 15.11.2019

اسد تا وقتی که کار کمیته به نفعش باشد، با آن همراهی خواهد کرد و هر وقت احساس کرد به سمت غیرمطلوب پیش می رود، تلاش خواهد کرد جلوی آن سنگ اندازی کند.

دیدگاهجامعه - فرهنگ

'مست عشق' و دعوای فقیه و صوفی

مشتاق الحلو 29.10.2019

تباین میان متصدیان امور دینی، سیاسی و اجتماعی از یک طرف و جامعه از طرف دیگر، زنگ خطری است که اگر همچنان جدی گرفته نشود، آسیبهای زیادی را برای جامعه در پی خواهد داشت.

سیاست خارجیتحلیل اخبار

ایران و عملیات 'چشمه صلح'

حقی اویغور 22.10.2019

رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به عملیات "چشمه صلح" نشان می دهد که این کشور در تلاش است تا خشم ملی گرایی کردی داخل کشور را به سوی هدفی غیر از خود سوق دهد.

جامعه - فرهنگدیدگاه

نگاهی به ترجمه آثار ترکی به فارسی

امید باشار 21.10.2019

در حالی که در دوره کلاسیک، ایران از نظر ادبی و فرهنگی ترکیه را تحت تأثیر خود قرار می داد، از دوره مدرن گرایی بدین سوی، برعکس، ترکیه ایران را تحت تأثیر قرار داده است.

انتشارات جدید