بازدید رهبران ترکمن های عراق از مرکز مطالعات ایرانی (ایرام)

02.12.2022

هیئتی از رهبران ترکمن­های عراق از مرکز مطالعات ایرانی (ایرام) دیدار کردند. هیئت مذکور در این دیدار، علاوه بر آشنایی با مرکز و فعالیت­های آن، در خصوص مسایل عمومی منطقه با رئیس و مسئولان این مرکز به بحث و تبادل نظر پرداختند.