وضعیت اقتصاد ایران در دوران هاشمی رفسنجانی

وضعیت اقتصاد ایران در دوران هاشمی رفسنجانی

07.04.2017
مراد اصلان معاون رئیس - مسئول گروه اقتصاد

آقای رفسنجانی به خاطر افزایش اختلاسها و توزیع ناعادلانۀ درآمدها در دو دورۀ ریاست جمهوری ­اش، حمایت مردمی خود را از دست داد.

اکبر هاشمی رفسنجانی بین سالهای ۱۹۸۹-۱۹۹۳ و ۱۹۹۳-۱۹۹۷ دو دورۀ متوالی مسئولیت ریاست  جمهوری را در ایران بر عهده داشت. وی برنامۀ گستردۀ سازندگی را جهت رفع آسیببهای ناشی از جنگ ایران و عراق در دهۀ ۸۰ میلادی به اجرا در آورد. سیاستهای اقتصاد آزاد را به کار گرفته و اصلاحاتی را در این راستا انجام داد. ایران که در دورۀ آقای رفسنجانی برای تأمین مالی برنامۀ گستردۀ سازندگی، با استفاده از روش استقراض کوتاه ­مدت خارجی مرتکب اشتباهی شد، در بازپرداخت بدهیهای خارجی از سال ۱۹۹۲ به بعد با چالش مواجه شده و این امر در سال ۱۹۹۳ منجر به بحران اقتصادی مهمی در این کشور گردید. آقای رفسنجانی به خاطر افزایش اختلاسها و توزیع ناعادلانۀ درآمدها در دو دورۀ ریاست جمهوری ­اش، حمایت مردمی خود را از دست داد.

پی دی اف

اکبر هاشمی رفسنجانی, بحران اقتصادی, پژوهشهای اقتصادی, ریاست جمهوری, وضعیت اقتصادی ایران

افزایش تنش و تحریم رهبری ایران

مراد اصلان

به نظر می رسد تابستان امسال «کشمکش» میان ایران و امریکا در حوزه خلیج تداوم خواهد داشت و آلترناتیوی هم که بتواند تغییری در اوضاع بدهد، هنوز به وجود نیامده است.

معضل بیکاری در ایران

مراد اصلان مروه چاکیر

هدف از این پژوهش بررسی دقیق معضل مزمن بیكاری است كه از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز دامنگیر اقتصاد ایران بوده است.