بازدید نمایندگان سفارت آمریکا و کانادا در آنکارا از مرکز مطالعات ایرانی (ایرام)

02.12.2022

ماری الیزابت مادن؛ نمایندۀ سفارت آمریکا در آنکارا و آندره شونر، رابرت د. رابینی و ماتیو برنارد؛ از اعضای سفارت کانادا در آنکارا روز پنجشنبه 7 بهمن ماه از مرکز مطالعات ایرانی (ایرام) بازدید و با رئیس و مسئولان بخش­های مختلف مرکز دیدار و در مورد فعالیت­های مرکز و مسایل روز خاورمیانه گفتگو کردند.