مروری بر اقتصاد ایران در سال ۹۵

مروری بر اقتصاد ایران در سال ۹۵

اقتصاد 28.03.2017
مراد اصلان معاون رئیس - مسئول گروه اقتصاد

با وجود این، سهم بزرگی از این میزان ٦ در صدی رشد، مربوط به درآمدهای نفتی است و رشد اقتصادی مربوط به بخشهای غیر نفتی در حدود ١ در صد می باشد. برای اولین بار در طول بیش از بیست سال، نرخ تورّم در ایران زیر ١٠ در صد قرار گرفت.

هدف از این پژوهش بررسی مهمترین وقایع اقتصادی؛ چه مثبت و چه منفی ایران در سال ۱۳۹۵ است. از آنجا که توافق هسته ای در یک چارچوب بیش از حد خوشبینانه برای عموم عرضه شده، انتظار می رفت پس از امضای این تفاهم نامه، رشد اقتصاد ایران سرعت قابل ملاحظه ای داشته باشد. با این حال، عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته نتوانست این انتظارات را برآورده کند. برآوردها حاكی از اینكه اقتصاد این کشور در سال ٩٥ رشدی در حدود ٦ در صد را تجربه كرده است. با در نظر گرفتن عملكرد ضعیفی كه اقتصاد ایران در طی سالهای ۹۰- ٩٤ به دلیل ركود اقتصادی، از خود نشان داده بود، رشد ٦ در صدی در سال ٩٥ بسیار مطلوب می باشد. با وجود این، سهم بزرگی از این میزان ٦ در صدی رشد، مربوط به درآمدهای نفتی است و رشد اقتصادی مربوط به بخشهای غیر نفتی در حدود ١ در صد می باشد. برای اولین بار در طول بیش از بیست سال، نرخ تورّم در ایران زیر ١٠ در صد قرار گرفت. یکی دیگر از وقایع مثبتی كه در سال 95 روی داد، تحویل اولین هواپیمای مسافربری به ایران در چارچوب قرارداد خرید هواپیما از شركت ایرباس بود. از دیگر اتفاقات امیدوارکننده در این زمینه، می توان به افزایش قابل توجه در میزان سرمایه ­گزاری مستقیم خارجی اشاره کرد. ولی در مقابل این وقایع مثبت، سال ٩٥ شاهد یک سری رویدادهای منفی نیز بود. معضل بیكاری رو به رشد و مشكلات زیست محیطی فزاینده، نمونه ای از این موارد می باشد. در تابستان سال گذشته، به دلیل انجام مذاكرات بین دولت روحانی و گروه ویژۀ اقدام مالی با هدف جلوگیری از تأمین مالی گروه های تروریستی و پولشویی، شاهد ایجاد تنش در روابط دولت روحانی با جناح تندرو بودیم.

 

زمان به ضرر ایران می گذرد

مراد اصلان

ایران سعی خواهد کرد اوضاع داخل کشور را مدیریت کند و از سوی دیگر در بیرون از کشور دست به اقداماتی خواهد زد تا دیگر کشورها را از اقدام برعلیه آن باز دارد.

افزایش تنش و تحریم رهبری ایران

مراد اصلان

به نظر می رسد تابستان امسال «کشمکش» میان ایران و امریکا در حوزه خلیج تداوم خواهد داشت و آلترناتیوی هم که بتواند تغییری در اوضاع بدهد، هنوز به وجود نیامده است.