چالشهای پیش روی ایران در سال جدید ۱۳۹۸

رویدادهای عمومی برنامه رویداد
اضافه کردن به تقویم گوگل تاریخ: 04.04.2019 ساعت: 14:00-15:30 محل برگزاری : سالن کنفرانس ایرام
شرکت کنندگان د. حقی اویغور مهمت کوچ صابر عسگر اوغلو د. مراد اصلان
موقعیت

گرداننده نشست:

د. حقی اویغور "قائم مقام رئیس ایرام"

سخنرانان:

مهمت کوچ "مسئول گروه سیاست داخلی ایرام"

صابر عسگر اوغلو "مسئول گروه سیاست خارجی ایرام"

د. مراد اصلان "مسئول گروه اقتصاد ایرام"

زمان: پنجشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

ساعت: ۱۴.۰۰

مکان: سالن کنفرانس ایرام

برنامه به زبان ترکی اجرا و به صورت همزمان به انگلیسی ترجمه می شود.