سازمان همكاری شانگهای می تواند تأمین کنندۀ امنیت ایران باشد؟

صابرعسکر اوغلو مسئول گروه سیاست خارجی

این پژوهش در صدد است که به بررسی استراتژی ایران دربارۀ این سازمان بپردازد و دستاوردهای احتمالی این کشور در صورت عضویت در سازمان مذکور مورد بررسی قرار دهد.

چكیده

تغییرات به وجود آمده در توازن قدرت در صحنۀ بین المللی، سیاست و امنیت خارجی ایران را به عنوان یك قدرت منطقه ای تحت تأثیر قرار داده است. سازمان همكاری شانگهای كه در ابتدا برای ایجاد توازن و محدود كردن تلاشهای ایالات متحده جهت گسترش حوزۀ نفوذ خود پس از جنگ سرد بنا نهاده شده بود، در طی زمان تبدیل به یك سازمان امنیتی با ماهیت جهانی شده است. جنگهایی كه ایالات متحده در منطقۀ خاور میانه به راه انداخت و نیز سیاستهای این كشور در جهت اعمال فشار بر ایران، تهران را بر آن داشته تا به دنبال یافتن راههایی برای تأمین امنیت خود باشد. سازمان همكاری شانگهای پس از سال ٢٠٠٠ میلادی جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران پیدا كرده است. ایران تلاش داشته تا برای حل مشكلات تجاری-اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتك خود به عضویت این سازمان در آید. با وجود این، ایران در این مسیر با موانع زیادی مواجه شده است. این پژوهش در صدد است که به بررسی استراتژی ایران دربارۀ این سازمان بپردازد و دستاوردهای احتمالی این کشور در صورت عضویت در سازمان مذکور مورد بررسی قرار دهد. از طرف دیگر به شناسایی و بررسی موانع موجود در مسیر ایران برای عضویت در این سازمان می پردازد.

 

واژگان كلیدی: سازمان همكاری شانگهای، ایران، روسیه، چین، آسیای میانه.

 

علاقمندان به دریافت اصل این نوشته به زبان ترکی، می توانند آنرا از اینجا دریافت نمایند. 

جنگجویان اجاره ای روس در سوریه

صابرعسکر اوغلو

روسیه همانند تحولات اوکراین به استفاده از جنگجویان اجاره ای در جنگ سوریه نیز ادامه خواهد داد.

رویکرد ایران و روسیه نسبت به نقض حقوق بشر در میانمار

صابرعسکر اوغلو

موضع ایران و روسیه در رأی گیری مجمع عمومی سازمان ملل دربارۀ میانمار، در چارچوب نقشه راه ترسیم شده از سوی این کشورها در مورد منافع ملی خود بوده است.