تحلیل خبر

در صورت ادامه موضع بی‌ طرفانه روسیه و پایان موفقیت ‌آمیز عملیاتهای جمهوری آذربایجان در مدتی کوتاه، مناسبات باکو-تهران وارد مرحله تازه ‌ای خواهد شد.

ایران موضع سی سال پیش خود را حفظ کرده و هنوز در قبال همسایه مسلمان آسیب دیده از اشغال و ارمنستان اشغالگر موضعی یکسان دارد.

سازمان ملل چنانچه در راستای خواست ترامپ، اقدامی زودهنگام انجام دهد، ممکن است در درازمدت فعالیتهای این سازمان با بحران مشروعیت روبرو شود.

با اجرای حکم اعدام نوید افکاری، کشتی گیر جوان ایرانی، کلمات

اگر قدرتهای منطقه‌ ای چون ترکیه، مصر و ایران با کنار گذاشتن اختلافات پیش پاافتاده، توجه خود را معطوف به آینده نکنند، منطقه ‌ای گسترده اسیر در پنجه گرسنگی، فقر و حکومتهای نالایق خواهد شد.

بهبود روابط امارات و اسرائیل از نظر امنیتی، نظامی و اقتصادی تهدیدی بالقوه برای ایران به شمار می رود.

در نتیجه موفقیتهای به دست آمده در بخش صنایع دفاعی به همراه این موفقیت در بخش انرژی، قدرت ترکیه افزایش خواهد یافت و در موضوع مدیترانه شرقی اقدامات قاطعانه ‌تری انجام خواهد گرفت.

روابط اسرائیل و امارات و همسویی سیاستهای منطقه‌ ای این دو کشور به ویژه پس از خیزشهای مردمی موسوم به

نمی توان انتظار داشت که حزب ‌الله در برخی مسائل اصلی چون مداخله در جنگ سوریه و یا خلع سلاح عقب نشینی کند.

این حملات خشونت آمیز که سبب اعتراضات مردمی در باکو و بسیاری از شهرها در داخل و خارج از جمهوری آذربایجان شد، در صورت مدیریت صحیح روند، می تواند به فرصتی مطلوب برای باکو تبدیل شود.

چنانچه این قرارداد با مفاد مورد ادعا به مرحله اجرا درآید، می‌ توان دوران جنگ سرد بین آمریکا و چین را عملاً آغاز شده تلقی کرد.