تحلیل خبر

هاشمی خواستار تأسیس کمیته ای برای خلع سلاح نیروهای غیر دولتی و آغاز گفتگو برای ادغام همه نیروهای مسلح زیر چتر دولت شده بود.

سکولارها و ناسیونالیستهای ایرانی مصوبه تغییر کاربری ایاصوفیه را هم امری ایدئولوژیک دانسته و هم آن را به عنوان عاملی ارزیابی کرده اند که میدان نفوذ ترکیه در جغرافیای اسلام را گسترش خواهد داد.

حوادث اخیر در کشور چه به صورت سایبری و چه به شکل دیگری صورت گرفته باشد، گویای این واقعیت است که جمهوری اسلامی با چالشهای جدیدی روبروست.

بسته شدن دفاتر عصائب و سکوت در مقابل حمله اخیر به مقر کتائب حزب الله را می توان نشانه ای از قبول این واقعیت از سوی تهران دانست که در شرایط کنونی، چاره ای جز حرکت در مسیر عقلانی وجود ندارد.

اتهام ارتباط با اسرائیل به این روحانی سرشناس حاوی این پیام است که منتقدین سیاست ایران در لبنان باید بدانند که هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هیچ حرمت و مصونیتی رعایت نخواهد شد.

اظهارات جهانگیری و جواد ظریف مبنی بر اینکه تهران به حمایت از دمشق ادامه خواهد داد، نه تنها واقعی به نظر نمی رسد، بلکه سبب افزایش اعتراضات داخلی به سیاستهای کشور در قبال سوریه خواهد شد.

ترکیه دیگر ممانعت از دسترسی اش به دریای اژه را قبول نخواهد کرد و یا به شکل‌ گیری گروه های متخاصم در مناطق مرزی خود اجازه نخواهد داد.

تدابیری که در برابر تلاش پ.ک.ک. برای انتقال از شمال عراق به مرزهای ایران اتخاذ خواهد شد و نیز کارآمدی اقداماتی که صورت خواهد گرفت، چگونگی روابط ایران و پ.ک.ک را مشخص خواهد کرد.

تبدیل مناطق مرزی به لانه گروه های تروریستی به نفع هیچ طرف نخواهد بود.

ریاست آیت الله رئیسی و قالیباف به عنوان دو رقیب روحانی در انتخابات اخیر بر دو قوه قضائیه و مقننه، دایره فعالیت روحانی را تنگتر خواهد کرد.

ترکیه به عنوان کشور پیشرو منطقه، در بخشهای تکنولوژی کشاورزی و آبیاری نیز می تواند نقش کلیدی در حل مشکلات مشترک منطقه داشته باشد.

در سیستم کنونی افغانستان، قدرت بین گروه های قومی معین تقسیم شده و برگزاری انتخابات دموکراتیک مفهوم چندانی ندارد.