دیدگاه

آنکارا معتقد است كه تهران همانگونه که از برجام در دوران اوباما برای اهداف توسعه ‌طلبانه منطقه ‌ای خود استفاده کرد، می ‌تواند از یک برجام جدید برای تقویت حضور خود در عراق و سوریه استفاده کند.

جمهوری اسلامی احتمالا همچنان مواضع ایدئولوژیک را بر منافع اقتصادی ترجیح خواهد داد و از برداشتن گامهای جدی برای پر کردن خلأ روسیه در بازارهای انرژی خودداری خواهد کرد.

در حالی که اشغال اوکراین توسط روسیه، اروپا را با بزرگترین چالش امنیتی پس از جنگ جهانی دوم روبرو کرده، دور هشتم مذاکرات هسته‌ ای به نقطه ای حساس رسیده است. نقش روسیه در هر دوی این موضوعات به شدت محوری است.

بحران میان روسیه و اروپا بر سر اوکراین برای ایران و قطر فرصت و مزیتی ایجاد خواهد کرد، اما هر دو کشور رفتاری خویشتندارانه از خود به نمایش خواهند گذاشت.

عدم عقب نشینی ایران در مذاکرات و تشدید حملات موشکی برعلیه عربستان و امارات حکایت از این دارند که تحرکات منطقه ای ایران پس از توافق احتمالی هسته ای گسترش خواهد یافت.

اگرچه آمریکا و اسرائیل در چند سال اخیر، توانایی خود در وارد کردن ضربات سخت به ایران را نشان داده اند، اما این ضربات نتوانسته حرکت بلندمدتِ استراتژیک تهران را متوقف سازد.

شواهد و قرائن نشان می دهد که شیخ محمدباقر ایروانی ممکن است جانشین آیت الله سیستانی شود؛ چراکه او بیشترین ملاکهای لازم برای تصدی مقام مرجعیت را دارد.

سد ایلیسو چه در زمان ساخت و چه پس از اتمام، جایگاه گسترده ای در مطبوعات ایران پیدا کرده و سعی شده با طرح اتهامات مختلف در خصوص این سد، افکار عمومی جهت دهی شوند.

موضع ضد ترکیه ای و ضد آذربایجانی رابرت منندز، موازی گفتمان ملی گرایان فارس در ایران است.

جمهوری اسلامی که با آمریکا دچار مشکل بود و از سوی دیگر نیز نتوانست حمایت مورد انتظارش را از کشورهای شرقی به دست آورد، در قبال تحولات منطقه ای در ماه های اخیر غافلگیر شد.