سیاست داخلی

دیدگاه

مدیریت بحران در ایران، نمونه موردی: کروناویروس

مهمت کوچ

اگرچه دولت در روند مبارزه با ویروس گامهای چندی برداشت، اما این اقدامات مؤثر واقع نشد. نه تنها جلوی انتشار بیماری گرفته نشد، بلکه شمار مبتلایان و جان باختگان نیز روز به روز افزایش یافت.

تحلیل اخبار

ایران و آزمونی به نام «ویروس کرونا»

حقی اویغور

ناظران خارجی معتقدند که آمار واقعی مبتلایان به کرونا در ایران بسیار فراتر از آمارهای اعلام شده است. حکومت ایران ترجیح می دهد تا زمانی که مجبور نباشد، از اعلام ارقامی که باعث فشار بر او شود، خودداری کند.