سیاست داخلی

سیاست داخلی

تعادل قدرت و ابهامات سیاسی در ایران

سرحان آفاجان

استعفای ظریف نشان داد که در ایران میان محافظه کاران و جناح اصلاح طلب و اعتدالگرا تعادلی پیچیده وجود دارد و بحرانی احتمالی در دولت، در شرایط فعلی دردسرهای زیادی برای این کشور به دنبال خواهد داشت.

دیدگاه

انتصاب های جدید ترامپ، واکنش ایران و سناریوهای احتمالی

سلیمان گوندده

علیرغم واکنشهای شدید مقامات ایرانی در رابطه با انتصابهای ترامپ، سکوت رهبر انقلاب، علی خامنه ای و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکنون قابل توجه بوده است.

echo 'test';