سیاست داخلی

تحلیل اخبار

مجلس یازدهم و فرصتهای پیش رو

حقی اویغور

ریاست آیت الله رئیسی و قالیباف به عنوان دو رقیب روحانی در انتخابات اخیر بر دو قوه قضائیه و مقننه، دایره فعالیت روحانی را تنگتر خواهد کرد.

تحلیل اخبار

نگاهی به سخنان اخیر محمد خاتمی

حقی اویغور

انعکاس کمرنگ سخنان خاتمی در میان طیفهای اصلاح طلب و واکنشهای کاربران ایرانی به این بیانات، نشانگر از دست رفتن تدریجی تأثیر صداهای معقول و منطقی در جامعه است.