سیاست داخلی و خارجی ایران در دوره جدید

سیاست داخلی و خارجی ایران در دوره جدید

گفتگویی تحت عنوان" سیاست داخلی و خارجی ایران در دوره جدید" با حضور جناب آقای علی اکبر رائفی پور  در تاریخ  ۱۲ تیرماه  ۱۴۰۰ در ساعت ۲ بعد از ظهر (۰۰ :۱۴ به وقت آنکارا) به صورت آنلاین برگزار می گردد.

زبان برنامه فارسی است و مدیریت برنامه بر عهده جناب آقای محمت کوچ، مدیر گروه سیاست داخلی مرکز مطالعاتی ایرام خواهد بود.

به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   03/07/2021
تاریخ پایان رویداد:   14:00
زمان رویداد:   03/07/2021