ایران در سال جدید میلادی

ایران در سال جدید میلادی

نشست "ایران در سال جدید میلادی" روز جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۹، ساعت ۱۶.۰۰ به صورت مجازی (آنلاین) برگزار می شود.

برنامه به زبان ترکی اجرا و از طریق یوتیوب ایرام به صورت زنده پخش می شود.

به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   08/01/2021
تاریخ پایان رویداد:   16:00
زمان رویداد:   08/01/2021