ایران پس از ترور فخری زاده

ایران پس از ترور فخری زاده

نشست "ایران پس از ترور فخری زاده" روز چهارشنبه  ۱۹ آذرماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۴.۰۰ به صورت مجازی (آنلاین) برگزار می شود.
برنامه به زبان ترکی اجرا و از طریق صفحه یوتیوب ایرام به صورت زنده پخش می شود.

به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   09/12/2020
تاریخ پایان رویداد:   14:00
زمان رویداد:   09/12/2020