آینده اصلاح طلبان در سیاست ایران

آینده اصلاح طلبان در سیاست ایران

مرکز مطالعات ایرانی در آنکارا (ایرام) وبینار "آینده اصلاح طلبان در سیاست ایران" را روز دوشنبه ٢١ تیر ، ساعت ۱۸:۰۰ (به وقت تهران) به صورت مجازی (آنلاین) برگزار می کند. این وبینار با حضور خانم شهربانو امانی، سیاستمدار برجسته ایرانی و اجرای مهمت کوچ، مدیر گروه سیاست داخلی ایرام برگزار می گردد.

سوابق و مسؤلیتهای خانم امانی:
- نماینده آذربایجان غربی (ارومیه) در مجلس پنجم و ششم (١٣٧٥-١٣٨٣)
- مشاور خانم معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (١٣٩٢)
- عضو شورای شهر تهران در دوره پنجم شوراهای شهر و روستا (١٣٩٦-١٤٠٠)

برنامه به زبان فارسی اجرا و به صورت همزمان به زبان ترکی ترجمه می شود.

 

به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   12/07/2021
تاریخ پایان رویداد:   18:00
زمان رویداد:   12/07/2021