سیاست خارجی

تحلیل اخبار

نخستین سالگرد ترور سلیمانی

حقی اویغور

ایران طی یک سال گذشته به طریقی دشوار فهمید که از بازدارندگی نظامی لازم در برابر آمریکا –بر خلاف ادعاهای سلیمانی- برخوردار نیست.

سیاست خارجی

سوریه در سالی که گذشت و سال پیش رو

محمد عبدالمجید

سوریه تحت حاکمیت اسد و حمایت غیراخلاقی ایران و روسیه از وی، به کشوری درهم شکسته و آینده باخته تبدیل شده است و به نظر نمی رسد در سال جدید اوضاع بهتری داشته باشد.