سیاست خارجی

تحلیل اخبار

برخورد اخیر مصطفی کاظمی با گروه ‌های شبه نظامی

حقی اویغور

بسته شدن دفاتر عصائب و سکوت در مقابل حمله اخیر به مقر کتائب حزب الله را می توان نشانه ای از قبول این واقعیت از سوی تهران دانست که در شرایط کنونی، چاره ای جز حرکت در مسیر عقلانی وجود ندارد.

تحلیل اخبار

قانون سزار و تأثیر آن بر روند آستانه

حقی اویغور

اظهارات جهانگیری و جواد ظریف مبنی بر اینکه تهران به حمایت از دمشق ادامه خواهد داد، نه تنها واقعی به نظر نمی رسد، بلکه سبب افزایش اعتراضات داخلی به سیاستهای کشور در قبال سوریه خواهد شد.