سیاست خارجی

دیدگاه

تأثیر قتل سلیمانی بر حضور ایران در آینده سوریه

محمد عبدالمجید

ماجراجوییهای جمهوری اسلامی در منطقه با قتل سلیمانی متوقف نخواهد شد و ایران زیر بار کاهش نفوذ خود در سوریه نخواهد رفت، اما بعید است بتواند در بلندمدت به بلندپروازیهای خود جامه عمل بپوشاند.

دیدگاه

ایران دست به چه اقدامی خواهد زد؟

حقی اویغور

ترامپ که به بهانه کشته شدن تنها یک تن امریکایی دست به چنین حمله ای می زند، به احتمال قوی در برابر حمله به مقامات عالیرتبه امریکایی و یا تعداد زیادی سرباز امریکایی پاسخی مخرب تر خواهد داد.