سیاست خارجی

سیاست خارجی

بازسازی سوریه؛ از خیال تا واقعیت

محمد عبدالمجید

از جمله اقدامات ایران برای تضمین حضور بلندمدت خود در آینده سوریه، تلاش جهت حضور فعال در روند بازسازی این کشور است. اما این حضور با موانع جدی روبرو است.

سیاست خارجی

تصمیم ترامپ برای خروج از سوریه و پیامدهای احتمالی آن

حقی اویغور

ترامپ در قبال گامهایی که برداشته است، قبل از هر چیز از ترکیه انتظار همکاری بیشتری در موضوع ایران، به عنوان اصلی ترین هدفش در منطقه را خواهد داشت.