سیاست خارجی

سیاست خارجی

اعتراضات اخیر در ایران و دور جدید تحریمها

حقی اویغور

دولت امریکا از تحریمهای ایران به عنوان بهانه ای برای فشار بر روی ترکیه استفاده می کند.

سیاست خارجی

موج جدید اعتراضات مردمی در عراق

مشتاق الحلو

احتمالا ایران از راه اندازی اعتراضات بدش نمی آمد و می خواست از این امر برای تحمیل برخی خواسته های خود به دولت عراق استفاده کند، ولی اعتراضات از کنترل خارج شده است.