سیاست خارجی

سیاست خارجی

آینده برجام و سناریوهای احتمالی

حقی اویغور

در صورتی که حکومت ایران تحولات اخیر را مبنی بر تلاش آمریکا و شرکای منطقه ایش برای تغییر رژیم تهران تفسیر کند، باید منتظر واکنشهای متفاوتی از سوی ایران باشیم.

دیدگاه

جنگجویان اجاره ای روس در سوریه

صابرعسکر اوغلو

روسیه همانند تحولات اوکراین به استفاده از جنگجویان اجاره ای در جنگ سوریه نیز ادامه خواهد داد.