سیاست خارجی

سیاست خارجی

مقابله با ایران: دلیل اصلی دیدار پرزیدنت ترامپ با مقامات عربستان سعودی

فرهاد رضایی

هارولد رود، از مقامات سابق پنتاگون، معتقد است كه اتحاد بين واشنگتن و رياض، تاكتيكی و كوتاه مدت و به هدف شكست داعش و مقابله با ايران خواهد بود.

سیاست خارجی

پرزیدنت ترامپ در عربستان سعودی: معنای سمبلیک و واقعی این دیدار

فرهاد رضایی

برای عربستان سعودی که جهت آسودگی خاطر ایران از سوی اوباما به حاشیه رانده شده بود، موضع فعلی موضع برد- برد است