سیاست خارجی

دیدگاه

روابط ایران و هند در سایه تنش روابط امریکا با چین

عبدالقادر آق سوز

تعمیق همکاریهای ایران و چین برای کریدور اقتصادی که هند به دنبال ایجاد آن از طریق راه آهن بندر چابهار تا مرز افغانستان است، تهدیدی جدی برای دهلی نو به شمار می رود.

تحلیل اخبار

ستیزه جویی ارمنستان و پیامدهای منطقه ‌ای آن

حقی اویغور

این حملات خشونت آمیز که سبب اعتراضات مردمی در باکو و بسیاری از شهرها در داخل و خارج از جمهوری آذربایجان شد، در صورت مدیریت صحیح روند، می تواند به فرصتی مطلوب برای باکو تبدیل شود.