سیاست خارجی

تحلیل اخبار

سفر شمخانی به عراق و تشدید تنش بین آمریکا و ایران

حقی اویغور

ایران علیرغم فشارهای اقتصادی و سیاسی شدید و شیوع ویروس کرونا که سبب درخواست کمک این کشور از جامعه جهانی شده، در کوتاه مدت تغییری در سیاستهای منطقه ‌ای خود صورت نخواهد داد.

سیاست خارجی

سوغات مرگبار ایران برای سوریه

محمد عبدالمجید

سوریه به دلیل تردد نظامیان، شبه نظامیان و زائران ایرانی و عراقی به آن، تخریب زیرساختهای بهداشتی و فقدان نظام سلامتی کارآمد و امکانات بهداشتی مناسب ممکن است در صدر کشورهای مبتلا به کرونا قرار بگیرد.