رزومه

آتای فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تبریز است. عنوان پایان نامه وی در این دوره ”بررسی بی اعتباری ادعاهای ارامنه علیه جمهوری ترکیه با رویکرد به اسناد بین المللی“ می باشد. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق بین الملل از دانشگاه آنكارا دریافت كرده است. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد آتای ”تعارض قوانین میان ادیان و مذاهب در خاورمیانه: مطالعه موردی اسرائیل“ می باشد. وی همچنین با دفاع از پایان نامه خود تحت عنوان ”مناقشات درون اسلامی و تغییر دینامیکهای مجموعه امنیتی خاورمیانه از جنگ عراق تا ظهور داعش“ موفق به اخذ درجه کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه گردید. آتای در حال حاضر تحصیلات دکترای خود را در رشته روابط بین الملل در دانشگاه صنعتی خاورمیانه آنكارا ادامه می دهد. مطالعات آتای بر استراتژی امنیتی ایران، امنیت خلیج فارس، نهادهای امنیتی در ایران و سیاست معاصر ایران متمركز است. علاوه بر زبان مادری خود ترکمانی، آتای مسلط به زبانهای ترکی استانبولی، انگلیسی، عربی، فارسی و آشنا به زبان عبری است.

آخرین مطالب

آخرین مطالب