تاریخ اندیشه ایران

رویدادهای عمومی برنامه رویداد
اضافه کردن به تقویم گوگل تاریخ: 24.10.2019 ساعت: 17:00-16:00 محل برگزاری : ساکن کنفرانس ایرام Oğuzlar Mh. 1397. Sk. No: 14 06520 Balgat – ANKARA
شرکت کنندگان  عبدالله ارن (رئیس سازمان ترکهای خارج از کشور و جوامع خویشاوند) دكتر حقی اویغور (جانشین رئیس ایرام) دكتر تورقای شفق (عضو هیئت علمی دانشگاه مدنیت) دكتر محمد آلیجی (عضو هیئت علمی دانشگاه ماردین آرتوکلو)
موقعیت

رونمایی و بررسی کتاب | تاریخ اندیشه ایران 

زیر نظر: حقی اویغور & عبدالله رجبی 

سخنرانان

 عبدالله ارن (رئیس سازمان ترکهای خارج از کشور و جوامع خویشاوند)

دكتر حقی اویغور (جانشین رئیس ایرام)

دكتر تورقای شفق (عضو هیئت علمی دانشگاه مدنیت)

دكتر محمد آلیجی (عضو هیئت علمی دانشگاه ماردین آرتوکلو)

زمان: پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت: ۱۶:۰۰

محل برگزاری: ساکن کنفرانس ایرام

برنامه به زبان ترکی اجرا خواهد شد