ساختار حکومتی ایران و نهادهای اصلی حکومت -۱: رهبری

مهمت کوچ مسئول گروه سیاست داخلی

این نوشتار به چهاچوب اندیشۀ سیاسی که پایه های نهاد رهبری بر مبنای آن شکل گرفته و وظایف و اختیارات این نهاد و... می پردازد.

با وقوع انقلاب اسلامی در ایران در سال ۱۳۵۷، نظام سیاسی این کشور از پادشاهی به تئوکراتیک تغییر پیدا کرد. نظام سیاسی جدید بر مبنای اندیشۀ حکومت اسلامی که توسط آیت الله خمینی در قالب نظریۀ ولایت فقیه در دهۀ چهل مطرح شده بود، شکل گرفت و نهادهای منحصر به فردی را نیز ایجاد کرد. مهم ترین تغییر در این زمینه، نهادینه شدن "ولایت فقیه" به عنوان هستۀ اصلی قدرت سیاسی در قانون اساسی است که نه تنها به عنوان بالاترین مقام سیاسی کشور معرفی، بلکه مرجع نهائی تصمیم گیری در مورد سیاستهای داخلی و خارجی کشور نیز دانسته شده است. در این نوشته، سعی شده است که چهاچوب اندیشۀ سیاسی که پایه های نهاد رهبری بر مبنای آن شکل گرفته و وظایف و اختیارات این نهاد و همچنین نحوۀ تعامل آن با سایر نهادهای اصلی نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد رسمی دیگر منابع اصلی این تحقیق می باشند.  

واژه های کلیدی: رهبری، نهاد رهبری، ولایت فقیه، قوۀ مقننه، قوۀ مجریه، قوۀ قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای خبرگان و ائمۀ جمعه.

 

علاقمندان به دریافت اصل این نوشته به زبان ترکی می توانند آنرا از اینجا دریافت نمایند.       

سیاست و دانشگاه در ایران

مهمت کوچ

رقابت تاریخی میان روحانیون قم و روشنفکرانی که خواستار نگه داشتن مرز بین آموزه ‌های دینی و آموزشهای علمی و دنیوی بودند، هنوز یکی از موضوعات مطرح در جامعۀ ایران به شمار می ‌رود.

همه پرسی استقلال کردستان عراق

مهمت کوچ

محمد کوچ برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق را موجب تهدید امنیت ملی و یکپارچگی هر سه کشور همسایۀ عراق دانست.