اورال طوغا

زندگی نامه

از دانشگاه 18 مارس چاناککاله رشته زبان و ادبیات ترکی در سال 2012  فارغ التحصیل شد. به عنوان ویراستار، سرویراستار و انتشار در مؤسسات مختلف فعالیت کرده است. بین سالهای 2014 و 2015 در انجمن پیمان جوانان آتلانتیک که مؤسسه ای وابسته به ناتو است، عضویت داشته است. نقشهای گوناگون در پروژه های مؤسسه بین المللی مهاجرت کمیساریای پناهندگان سازمان ملل برعهده گرفته است. مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه مرمره ، مؤسسه خاورمیانه و کشورهای اسلامی،رشته تاریخ سیاسی و روابط بین الملل خاورمیانه در سال 2019 با عنوان پایان نامه احساس تهدید ترکیه از طرف ایران با مفهوم هویت به پایان رسانده است. درحال حاضرمطالعات دکترا را در دانشگاه دفاع ملی رشته مطالعات امنیتی ادامه می دهد. بر روابط ترکیه و یونان، هویت، امنیت، مطالعات فرهنگی و مهاجرت تمرکز دارد. به زبانهای انگلیسی، فارسی و فرانسه حرف می زند.

آخرین پست ها