رزومه

مراد اصلان مدرک کارشناسی امور اقتصادی و دارایی (۱۹۹۳) را از دانشگاه حاجت تپه و کارشناسی ارشد اقتصاد (۱۹۹۷) را از دانشگاه آمریکن یونیورسیتی واشنگتن دی­سی و دکتری اقتصاد را از دانشگاه جرج میسیون (۲۰۰۴) دریافت کرد. او در سال ۲۰۰۱، در دانشگاه جرج میسون به کار مشغول شد. از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴، فعالیت علمی خود را در دانشگاه عثمان قاضی در اسکی شهیر به عنوان استادیار ادامه داد و از سال ۲۰۱۴ تاکنون در دانشگاه ییلدرم بایزید در آنکارا به عنوان دانشیار مشغول فعالیت است. حوزه ­های پژوهشی وی اقتصاد عمومی، اقتصاد سیاسی و اقتصاد نهادی می­ باشد.

آخرین مطالب

آخرین مطالب